Announcements
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 6/2018

Informacje o projekcie:

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej AP-Tech Sp. z o.o poprzez udział w branżowym programie promocji
Numer projektu: POIR.03.03.03-06-0013/17
Okres realizacji projektu: 2017.04.01
Okres realizacji projektu: 2019.12.31

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.28.05.2018 r. Nr 6/2018

Firma Ap-Tech Sp. z.o.o pragnie poinformować, że w dniu 18.06.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postepowania ofertowego ogłoszonego 28.05.2018 r. na dostarczenie usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Oferty złożyło trzech wykonawców. Jedna oferta nie została rozpatrzona pozytywnie, gdyż nie spełniała ona wymogów umieszczonych w treści zapytania ofertowego. 2 oferty spełniły wymogi zamieszczonego zapytania ofertowego.

Rozpatrując pozytywne oferty, najwyższą ilość punktów zdobyła oferta od firmy WRD Sp. z o.o., Aleja Solidarności 115 lok 2, 00-140 Warszawa  I równocześnie ta firma została wybrana do realizacji usługi.

 

More items
Show all
Zapytanie ofertowe – Nr 7/2018
June 27, 2018

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej ...

Show more 🠞
Interested in cooperation with us ?
Leave us a message and we will contact with you.
Email is not valid!
Phone is not valid!
This field is required!
This field is required!
Send
In order to delete, correct, restrict processing of personal data, please send us a message via the above contact form