Announcements
Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej AP-Tech sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie

Informacje podstawowe

Wartość projektu: 1066537,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 793764,00 PLN
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej AP-Tech sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji
Nr projektu: POIR.03.03.03-06.0013/17 
Okres realizacji projektu: 01.04.2017 - 31.12.2019

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w Programie promocji branży części samochodowych i lotniczych. Głównym produktem eksportowym Wnioskodawcy jest system nawigacyjny ClearAirSpace. Jest to innowacyjne rozwiązanie pozwalające planować, optymalizować oraz monitorować operacje lotnicze każdego typu w zależności od potrzeb użytkownika. 

Cel projektu

Celem projektu jest promocja flagowego produktu Wnioskodawcy – systemu nawigacyjnego ClearAirSpace - na zagranicznych rynkach perspektywicznych, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Celem pośrednim jest dalszy rozwój przedsiębiorstwa, w tym rozszerzanie oferty produktowo-usługowej. Realizacja przedmiotowego projektu będzie odpowiedzią na potrzebę rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez wejście Wnioskodawcy na rynki zagraniczne, a co za tym idzie poszerzania grona odbiorców swojej nowej gamy produktów. W przypadku tak specjalistycznej branży jaką jest lotnictwo rynek odbiorców należy rozpatrywać w skali globalnej, nigdy lokalnej. Ugruntowanie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży pozwolą firmie na podjęcie kolejnych działań rozwojowych. 

Planowane efekty

•    Rozwój Aplikacji ClearAirSpace w Polsce
•    Rozwój przedsiębiorstwa oraz aplikacji ClearAirSpace i otwarcie na nowe rynki zagraniczne
•    Zwiększenie ilości pracowników w firmie
•    Zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa


Tytuł projektu: Automatyczny mobilny system prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych.

 

Warszawa dnia. 2018-10-01 

Informacje podstawowe i projekcie

Wartość projektu: 77 12 650, 00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 58 71 707, 50 PLN
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przed przedsiębiorstwaTytuł projektu: Automatyczny mobilny system prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1211/17
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2021
Numer naboru: 5/1.1.1/2017

Przedmiot projektu

Automatyczny mobilny system prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych.

Cel projektu

Głównym celem projektu będzie budowa mobilnego systemu prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych w postaci mobilnego robota. System umożliwi automatyczne pomiary natężenia światła i zarządzania cyklem opraw świetlnych pomocy nawigacyjnych dla każdego typu oświetlenia halogenowego oraz LED (AGL – Airport Ground Lights) w granicach wymaganego natężenia światła na lotniskach użytku publicznego dostosowanych do prowadzenia operacji lotniczych w warunkach obniżonej widzialności 550 <RVR <350m (Runway Visibility Range – widzialności drogi startowej) tj. w CAT II oraz poniżej widzialności RVR 350m tj. CAT.

Planowane efekty

•    Rozwój systemu Automatyczny mobilny system prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych w Polsce
•    Rozwój przedsiębiorstwa oraz systemu prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych w Polsce i ekspansję na nowe dotąd nieeksplorowane rynki
•    Zwiększenie ilości pracowników w firmie
•    Zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa

 

 

More items
Show all
Realizacja projektu Go 2 Brand
Sept. 1, 2017

Wartość projektu: 1066537,00
Dofinansowanie ze środków UE: 793764,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w ...

Show more 🠞
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 6/2020
July 20, 2020

                                                         Warszawa, dnia 20.07.2020r.

AP-Tech Sp. z o.o.

Ul. Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

NIP: 9223050755

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 6/2020

     Firma AP-Tech Sp ...

Show more 🠞
Zapytanie ofertowe 8/2020
Aug. 3, 2020

                                                         Warszawa, dnia 3.08.2020r.

AP-Tech Sp. z o.o.

Ul. Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

NIP: 9223050755

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 8/2020

     Firma AP-Tech Sp ...

Show more 🠞
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 12/2020
Aug. 26, 2020

                                                         Warszawa, dnia 26.08.2020r.

AP-Tech Sp. z o.o.

Ul. Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

NIP: 9223050755

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 12/2020

     Firma AP-Tech Sp ...

Show more 🠞
Interested in cooperation with us ?
Leave us a message and we will contact with you.
Email is not valid!
Phone is not valid!
This field is required!
This field is required!
Send
In order to delete, correct, restrict processing of personal data, please send us a message via the above contact form