Announcements
Zapytanie ofertowe – Nr 7/2018

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0743/17
Okres realizacji projektu: 2017.09.01
Okres realizacji projektu: 2018.09.30

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.06.06.2018 r. Nr 7/2018

  Firma AP-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie specjalistyczne do przeprowadzenia badań przemysłowych pt. „HRESS – system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020;  Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Głównym przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie specjalistyczne. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15, 22-400 Zamość lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ap-tech.pl do końca dnia 14 czerwca 2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 27 czerwca 2018r.

 

More items
Show all
List is empty!
Interested in cooperation with us ?
Leave us a message and we will contact with you.
Email is not valid!
Phone is not valid!
This field is required!
This field is required!
Send
In order to delete, correct, restrict processing of personal data, please send us a message via the above contact form