Announcements
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 20.07.2020 r. Nr 5/2020

AP-Tech Sp. z o.o. 
Ul. Juliana Tuwima 15 
22-400 Zamość 
NIP: 9223050755 

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 20.07.2020 r. Nr 5/2020 

 

Firma AP-Tech Sp. z.o.o pragnie poinformować, iż w dniu 28.07.2020 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postepowania ofertowego ogłoszonego dnia 20.07.2020 r. dotycząca:  

 

pełnienia funkcji Specjalisty ds. Fotometrii, w wymiarze 40 godzin miesięcznie,  w ramach projektu badawczego pt.  „Automatyczny mobilny system prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych”, realizowanego przez AP-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie projekty B+R przedsiębiorstw. 

 

Ofertę złożył 1 wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.). 

 

Uprzejmie informujemy, że zleceniobiorcą wybranym na stanowisko Specjalista ds. Fotometrii został Pan Marcin Chrzanowicz. 

  

28.07.2020 Marcin Bondyra 

………………………………………. 

Data i podpis Zamawiającego 

More items
Show all
Realizacja projektu Go 2 Brand
Sept. 1, 2017

Wartość projektu: 1066537,00
Dofinansowanie ze środków UE: 793764,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w ...

Show more 🠞
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 10/2020
Aug. 6, 2020

                                                         Warszawa, dnia 06.08.2020r.  

AP-Tech Sp. z o.o. 

Ul. Juliana Tuwima 15 

22-400 Zamość 

NIP: 9223050755 

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 10/2020 

     Firma AP-Tech Sp. z ...

Show more 🠞
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.14.03.2019 r. Nr 1/2019
March 22, 2019

 Warszawa dnia 22.03.2019 r.

 

AP-Tech Sp. z o.o.
Ul. Juliana Tuwima 15
22-400 Zamość
NIP: 9223050755

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.14.03 ...

Show more 🠞
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM 4/2020
Feb. 25, 2020

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM 4/2020

25.02.2020

Zapytanie ofertowe nr 4/2020

25 LUTY 2020

 INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 4/2020
Warszawa 25.02.2020
AP-TECH ...

Show more 🠞
Interested in cooperation with us ?
Leave us a message and we will contact with you.
Email is not valid!
Phone is not valid!
This field is required!
This field is required!
Send
In order to delete, correct, restrict processing of personal data, please send us a message via the above contact form