Kategoria: Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – Nr 5/2018

Zamość dnia 08.05.2018r,   AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15 22-400 Zamość NIP: 9223050755   Informacje o projekcie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska Nr projektu POIR.01.01.01-00-0743/17 […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe NR 2/2018 na „usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów”

ApTech Sp. z o.o. informuje, iż oferent firma Cristal Travelnet Sp. z o.o. złożył protest poddając wątpliwość posiadane uprawnienia przez firmę SHAKE IT! Sp. z o.o., która została wybrana do realizacji zamówienia. Ze względu na niemożliwy do określenia czas rozstrzygnięcia sporu, a jednocześnie zbliżający się termin realizacji zamówienia, Beneficjent zdecydował o zamknięciu postępowania bez podpisywania […]

Czytaj więcej

Informacja o zapytaniu ofertowym NR 4/2018

Zamość dnia 10.04.2018 r.   Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0743/17   INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 30.03.2018 r. Nr 4/2018 Firma Ap-Tech Sp. z.o.o pragnie poinformować, że w dniu 10.04.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postepowania ofertowego ogłoszonego 30.03.2018 r. na dostarczenia […]

Czytaj więcej

Informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 z 14.03.2018r. na usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych . Z uwagi na dużą rozpiętość przesłanych wycen oraz istotną rozbieżność w stosunku do szacowanej wartości  przesłanych ofert zamawiający postanawia zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru. Specyfikacja zamówienia nie została określona wystarczająco precyzyjnie, uniemożliwiło to porównanie ofert.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Nr 4/2018

  Zamość dnia 16.03.2018 r. AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15 22-400 Zamość NIP: 9223050755   Informacje o projekcie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska Nr projektu: […]

Czytaj więcej

Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrywania ofert zamówienia Nr 3/2018

Zamość dnia 26.03.2018 r.       Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Ap-Tech Sp. z.o.o poprzez udział w branżowym programie promocji Numer projektu: POIR.03.03.03-06-0013/17 Okres realizacji projektu od: 01/04/2017 Okres […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Nr 2/2018 „Organizacja wyjazdów i obsługi targów do Seatle, Berlin, Toronto”

  Zamość dnia 16.03.2018 r. AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15 22-400 Zamość NIP: 9223050755   Informacje o projekcie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-202 Działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Ap-Tech Sp. z.o.o poprzez […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Nr 3/2018

Firma AP-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „usługę doradczą dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych USA oraz Kanada” w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.  Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Nr 2/2018

Firma AP-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów” w 2018 roku w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.  Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15, […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018 „HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowisk”

  Zamość dnia 09.02.2018r, AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15 22-400 Zamość NIP: 9223050755   Informacje o projekcie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska Nr projektu POIR.01.01.01-00-0743/17 […]

Czytaj więcej