Aktualności

Informacje z działalności firmy

HRESS – system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska

Wartość projektu: 1481 161.50
Dofinansowanie ze środków UE: 1 122 305.65
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw
Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska
Nr projektu POIR.01.01.01-00-0743/17
Okres realizacji projektu: 2017.09.01
Okres realizacji projektu: 2018.09.30

Głównym przedmiotem projektu jest  przeprowadzenie prac badawczo rozwojowym nad nowa technologia w postaci systemu do ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska (HeliPort Remote Safeguard System – HRESS). Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa, która zostanie wdrożona w działalności Wnioskodawcy w celu poszerzenia oferty produktowej firmy. Będzie to pierwszy na rynku produkt dedykowany dla lądowisk dla helikopterów i innych miejsc do lądowania śmigłowców pozwalający na realizowany w sposób automatyczny stały nadzór i monitoring lądowiska i jego otoczenia pod kątem występowania obiektów czy też przeszkód, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie nowa technologia w postaci systemu do ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska (HeliPort Remote Safeguard System– HRESS). Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa w postaci technologii, która zostanie wdrożona w działalności gospodarczej.

Wnioskodawcy w celu poszerzenia oferty produktowej firmy. Rezultaty projektu wykorzystywane będą do wykrywania zagrożeń oraz bieżącego informowania zarządzającego lądowiskiem oraz pilotów o dostępności lądowiska – w ramach projektu powstanie zautomatyzowany system walidacji miejsc do lądowania (ang. HP Validity System [HP-VS]), który w trybie ciągłym skanuje powierzchnię oraz przestrzeń powietrzną w poszukiwaniu możliwości ustawienia lądowiska śmigłowcowego. System określa wymagane obowiązującymi przepisami powierzchnie ograniczające oraz w czasie rzeczywistym informuje o ich naruszeniu, znacznie zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo oraz ułatwiając korzystanie z infrastruktury lądowiska i zarządzanie nią.

Planowane efekty:

  • Stworzenie nowej technologii poprzez badania naukowo – rozwojowych
  • Rozwój przedsiębiorstwa oraz technologii HRESS i próba otwarcia na rynki zagraniczne
  • Wdrożenie systemu skanującego i monitującego lotniska oraz heliporty
  • Zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa