Aktualności

Informacje z działalności firmy

Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrywania ofert zamówienia Nr 3/2018

Zamość dnia 26.03.2018 r.

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Ap-Tech Sp. z.o.o poprzez udział w branżowym programie promocji
Numer projektu: POIR.03.03.03-06-0013/17
Okres realizacji projektu od: 01/04/2017
Okres realizacji projektu do: 31/12/2019

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRYWANIA OFERT ZAMÓWIENIA z dn. 14.03.2018 r. Nr 3/2018

Firma Ap-Tech Sp. z.o.o pragnie poinformować, iż termin rozpatrywania ofert złożonych do zamówienia Nr 3/2018 na „usługę doradczą dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych USA oraz Kanada” w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. został przedłużony do dnia 06.04.2018

 

26.03.2018

……………………………………….

Data i podpis Zamawiającego