Aktualności

Informacje z działalności firmy

Informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 z 14.03.2018r. na usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych .

Z uwagi na dużą rozpiętość przesłanych wycen oraz istotną rozbieżność w stosunku do szacowanej wartości  przesłanych ofert zamawiający postanawia zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru. Specyfikacja zamówienia nie została określona wystarczająco precyzyjnie, uniemożliwiło to porównanie ofert.