Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018 „HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowisk”

 

Zamość dnia 09.02.2018r,

AP-Tech Sp. z o.o.

Ul. Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

NIP: 9223050755

 

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw
Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska

Nr projektu POIR.01.01.01-00-0743/17
Okres realizacji projektu: 2017.09.01
Okres realizacji projektu: 2018.09.30

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 31.01.2017r. Nr 1/2018

Firma Ap-Tech Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 8.01.2018r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 31.01.2018r. na stanowisko Eksperta ds. przetwarzania obrazu / stereometrii  w ramach projektu „HRESS – system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Projekty B+ R.
Ofertę złożyło 2 Wykonawców. Oferty nie podlegały odrzuceniu, spełniły wszystkie wymagania i uzyskały najwyższą ilość punktów (100 pkt.). Z przyjemnością informujemy, że Oferentami wybranymi do realizacji zostali Łukasz Morawiński oraz Cezary Jasiński.

 

09.02.2018 Marcin Bondyra

……………………………………….

data i podpis Zamawiającego