Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zapytanie ofertowe – Nr 1/2018

Firma AP-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w sprawie eksperta ds. przetwarzania obrazu  roku 12.02.2018r. – 31.10.2020 roku w ramach projektu badawczym pt. „HRESS – system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020;  Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw. Głównym przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Eksperta ds. przetwarzania obrazu / stereometrii w projekcie badawczym w wymiarze 80 godzin miesięcznie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zamościu ul. Juliana Tuwima 15. 22-400 Zamość, 7 lutego 2018 roku. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 9 lutego 2018r.