Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zapytanie ofertowe NR 2/2018 na „usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów”

ApTech Sp. z o.o. informuje, iż oferent firma Cristal Travelnet Sp. z o.o. złożył protest poddając wątpliwość posiadane uprawnienia przez firmę SHAKE IT! Sp. z o.o., która została wybrana do realizacji zamówienia. Ze względu na niemożliwy do określenia czas rozstrzygnięcia sporu, a jednocześnie zbliżający się termin realizacji zamówienia, Beneficjent zdecydował o zamknięciu postępowania bez podpisywania umowy.