Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zapytanie ofertowe Nr 2/2018 „Organizacja wyjazdów i obsługi targów do Seatle, Berlin, Toronto”

 

Zamość dnia 16.03.2018 r.

AP-Tech Sp. z o.o.

Ul. Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

NIP: 9223050755

 

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-202
Działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Ap-Tech Sp. z.o.o poprzez udział w branżowym programie promocji
Numer projektu: POIR.03.03.03-06-0013/17
Okres realizacji projektu od: 01/04/2017
Okres realizacji projektu do: 31/12/2019

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 07.03.2018 r. Nr 2/2018

Firma Ap-Tech Sp. z.o.o pragnie poinformować, że w dniu 16.03.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postepowania ofertowego ogłoszonego 07.03.2018 r. na organizacje wyjazdów i obsługi targów do Seatle, Berlin, Toronto w ramach projektu ”Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Ap-Tech Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji.” Program operacyjny rozwój Inteligentny Rozwój 2017-2019 działanie w ramach Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Ofertę złożyło 2 wykonawców. Oferty nie podlegały odrzuceniu, spełniły wszystkie wymagania. Uprzejmie informujemy, że oferentem do wykonania usługi został Shakeit! Travel która uzyskała największą ilość punktów (100).

 

16.03.2018

……………………………………….

Data i podpis Zamawiającego