Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zapytanie ofertowe – Nr 4/2018

 

Zamość dnia 16.03.2018 r.

AP-Tech Sp. z o.o.

Ul. Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

NIP: 9223050755

 

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw
Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0743/17
Okres realizacji projektu: 2017.09.01
Okres realizacji projektu: 2018.09.30

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 30.03.2017 r. Nr 4/2018

Firma AP-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w sprawie dostarczenia kamer i obiektywów do kamer do budowy prototypu w ramach projektu badawczego pt. „HRESS – system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020;  Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw. Głównym przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie kamer i obiektywów do kamer do budowy prototypu, w ramach prowadzenia badań przemysłowych mających na celu weryfikację możliwych do zastosowania rozwiązań technologicznych dotyczących monitorowania przestrzeni powietrznej. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15, 22-400 Zamość lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ap-tech.pl do końca dnia 09 kwietnia 2018 r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 13 kwietnia 2018 r.

 

30.03.2018

……………………………………….

Data i podpis Zamawiającego