Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zapytanie ofertowe – Nr 5/2018

Zamość dnia 08.05.2018r,

 

AP-Tech Sp. z o.o.
Ul. Juliana Tuwima 15
22-400 Zamość
NIP: 9223050755

 

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: Projekty B + R przedsiębiorstw
Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Tytuł projektu:  HRESS system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska
Nr projektu POIR.01.01.01-00-0743/17
Okres realizacji projektu: 2017.09.01
Okres realizacji projektu: 2018.09.30

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

Firma AP-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie platform komputerowych jednopłytowych wraz z zestawem kamer do przeprowadzenia badań przemysłowych pt. „HRESS – system ciągłego monitorowania przestrzeni powietrznej w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020;  Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Głównym przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie platform komputerowych jednopłytowych wraz z zestawem kamer w ramach prowadzenia badań przemysłowych. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres AP-Tech Sp. z o.o. Ul. Juliana Tuwima 15, 22-400 Zamość lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ap-tech.pl do końca dnia 16 maja 2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 30 maja 2018r.

 

09.05.2018 Marcin Bondyra

……………………………………….

Data i podpis Zamawiającego