Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zapytanie ofertowe – Nr ZO01/09/2017 „Zapewnienie całościowej obsługi marketingowej promocji zagranicznej Spółki AP-Tech w latach 2017-2019” – Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamość dnia 19.09.2017r,

AP-Tech Sp. z o.o.

Ul. Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

NIP: 9223050755

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 29.08.2017r. nr ZO01/09/2017

Firma AP-Tech Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 18 września 2017r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 29.08.2017 r. roku na „Przygotowanie i zapewnienie kompletnej obsługi promocji zagranicznej Spółki związanej z realizacją dotacji Go To Brand w tym projektowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (…)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Ofertę złożyło 2 Wykonawców. Jedna oferta podlegała odrzuceniu ze względu na niespełnienie warunków formalnych. Druga oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała  najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma Order Group sp. z o. o. ul. Obywatelska 13 / 42, 02-409 Warszawa, NIP: 5223011641.

 

19.09.2017 Marcin Bondyra

……………………………………….

data i podpis Zamawiającego

 

 


Zapytanie ofertowe Nr ZO01/09/2017 „Zapewnienie całościowej obsługi marketingowej promocji zagranicznej Spółki AP-Tech w latach 2017-2019”

Zachęcamy wszystkie firmy do składania ofert na realizację niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: 06.09.2017r.

Szczegóły w załączeniu:

zapytanie_ofertowe_29082017 – zmieniono 29.08.2017 g. 15.10

Załączniki_edytowalne