Aktualności

Informacje z działalności firmy

Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Ap-Tech Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji.

Wartość projektu: 1066537,00
Dofinansowanie ze środków UE: 793764,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Ap-Tech Sp. Z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji
Nr projektu: POIR.03.03.03-06.0013/17
Okres realizacji projektu: 01.04.2017
Okres realizacji projektu: 31.12.2019

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w Programie promocji branży części samochodowych i lotniczych. Głównym produktem eksportowym Wnioskodawcy jest system nawigacyjny Clear AirSpace. Jest to innowacyjne rozwiązanie pozwalające planować, optymalizować oraz monitorować operacje lotnicze każdego typu w zależności od potrzeb użytkownika.

Cel projektu: Celem projektu jest promocja flagowego produktu Wnioskodawcy – systemu nawigacyjnego Clear AirSpace – na zagranicznych rynkach perspektywicznych, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Celem pośrednim jest dalszy rozwój przedsiębiorstwa, w tym rozszerzanie oferty produktowo-usługowej, oraz zwiększenie zatrudnienia. Realizacja przedmiotowego projektu będzie odpowiedzią na potrzebę rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez wejście Wnioskodawcy na rynki zagraniczne, a co za tym idzie poszerzania grona odbiorców swojej nowej gamy produktów. W przypadku tak specjalistycznej branży jaką jest lotnictwo rynek odbiorców należy rozpatrywać w skali globalnej, nigdy lokalnej. Ugruntowanie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży pozwolą firmie na podjęcie kolejnych działań rozwojowych.

Planowane efekty:

  • Rozwój Aplikacji Clear AirSpace w Polsce
  • Rozwój przedsiębiorstwa oraz aplikacji Clear AirSpace i otwarcie na nowe rynki zagraniczne
  • Zwiększenie ilości pracowników w firmie
  • Zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa