Innowacyjny ekspozytor towarów wraz z systemem doradztwa klientowi wykonanego na zlecenie firmy AP-TECH Sp. z o.o.

Celem projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe. Na podstawie danych zebranych podczas analiz rynkowych jakie przeprowadził Wnioskodawca, stwierdzono, że takie rozwiązanie jest oczekiwane i poszukiwane na rynku, ze względu na fakt, że oferowane przez konkurencje rozwiązania nie zaspokajają wszystkich potrzeb użytkowników i dostawców towarów w zakresie ich ekspozycji oraz wyszukiwania i informowania o aktualnym stanie zatowarowania.

W efekcie możliwe będzie rozpoczęcie produkcji urządzenia na skalę przemysłową. Tym samym firma umocni swoją pozycję na rynku, co wpływanie na zwiększenie jej rozpoznawalności oraz na wzrost przychodów.

Wartość projektu: 489 540,00 PLN
Dofinansowanie: 338 300,00 PLN

Interested in cooperation with us?

Leave us a message and we will contact you.
Contact us